Kontakt ejendomsfunktionær
 
 
 

Opsigelse af bolig

Hvis du ønsker at opsige din bolig, skal du gøre det skriftligt med tre måneders varsel til den 1. eller 15. i en måned. Undtaget herfra er fraflytning til den 15/7 og 15/12. Ungdomsboliger har dog kun 6 ugers opsigelsesfrist.

Du kan enten selv skrive din opsigelse eller udfylde et opsigelsesskema, som du kan få udleveret i vores udlejning, eller hente her.

For at være gyldig skal opsigelsen være underskrevet af både dig og din eventuelle ægtefælle eller samlever, hvis I begge står på lejekontrakten.

Opsigelsen skal desuden være udfyldt med dato for fraflytning, dit kontonummer til din bank, din nye adresse, din e-mail adresse samt dit telefonnummer. Det sidste er af hensyn til boligansøgere, som ønsker at se din bolig. Du vil herefter få en bekræftelse på, at vi har modtaget din opsigelse.

Flytter du ud af din bolig, inden dit opsigelsesvarsel udløber, vil vi forsøge at genudleje den hurtigst muligt.

Når du har opsagt din bolig, skal du give adgang til eventuelle kommende lejere, som ønsker at se boligen. Det kan ske på et tidspunkt, som du fastsætter.

Ved dødsfald kan boligen først opsiges, når de pårørende har en skifteretsattest, og skema findes her.