Kontakt ejendomsfunktionær
 
 
 

Boligbytte

Du har ret til at bytte bolig med andre, der også bor til leje i almene boligorganisationer. Du kan ikke bytte med en ejer af et parcelhus eller en ejerlejlighed, og heller ikke med en andelshaver i en privat andelsboligforening eller med en lejer, der bor i en bolig med tilknyttet erhverv.

Du skal selv finde en, du kan bytte bolig med, når du opfylder følgende krav:

- Du skal have boet i din bolig i mindst tre år.
-
Der må efter boligbyttet ikke bo mere end én person pr. beboelsesrum.
-
Bytteaftalen skal godkendes af den boligorganistaion, du bor i.

Ungdomsboliger og ældreboliger kan du kun bytte med nogen, der er berettiget til sådan en bolig. Ved et bytte skal begge boliger opsiges, og regler omkring istandsættelse og lignende er de samme som ved almindelig fraflytning.

Find skemaet til boligbytte her.

Læs mere i pjecen "Boligbytte og fremleje"

Byttebolig