Kontakt ejendomsfunktionær
 
 
 

Fremleje

Du har ret til at fremleje hele eller en del af din bolig, og ved delvis fremleje gælder følgende:

- Du må højst fremleje halvdelen af boligens beboelsesrum.
- Det samlede antal personer, der skal bo i hele boligen, må ikke overstige én person pr. beboelsesrum.
- Reglerne om fastsættelse af huslejen ved delvis fremleje hører under den private lejelov.

Hvis du fremlejer hele din bolig, skal du opfylde disse betingelser:
-
Fremlejen må højst vare i to år.
- Du skal kunne dokumentere, at fremlejen er midlertidig og skyldes sygdom, studieophold, forretningsrejse, midlertidig forflyttelse eller lignende.
- Du må ikke kræve højere husleje end den, du selv betaler.
- Det samlede antal personer, der skal bo i hele boligen, må ikke overstige én person pr. beboelsesrum.

Du skal lave en skriftlig fremlejekontrakt med din lejer, og den skal din boligorganisation godkende, inden aftalen træder i kraft. Selv om du har fremlejet din bolig, er det stadig dig, som har ansvaret for, at huslejen bliver betalt, at husordenen bliver overholdt, og at din bolig ikke bliver misligholdt eller vanrøgtet. Fremlejeren kan ikke overtage din bolig, hvis du opsiger din lejekontrakt.

Find skemaet til fremleje her.

Læs mere i pjecen "Boligbytte og fremleje"

Byttebolig