Kontakt ejendomsfunktionær
 
 
 

Hvad må du ændre i boligen (Råderet)

Råderetten giver dig mulighed for at forbedre eller ændre din bolig. Ved forbedringer af boligen kan du ved din fraflytning få økonomisk godtgørelse for dine dokumenterede udgifter til forbedringerne. Din afdeling kan have vedtaget et råderetskatalog, som er en oversigt over det de tillader af arbejder i afdelingen.
 
Princippet i råderetten er, at du selv bestemmer, hvad der skal ændres, og at du selv sørger for, at arbejdet bliver udført og betalt.
Du har også lov til at opsætte eller nedtage ikke bærende skillevæge, men du kan ikke få nogen godtgørelse for den type arbejde.

Installationsretten giver dig lov til at lave sædvanlige installationer i boligen. Det kan for eksempel være installation af vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine og køleskab. Men det forudsætter, at boligorganisationen vurderer, at ejendommens el- og afløbskapacitet kan klare installationen.

Du skal altid give din boligorganisation besked, inden du får udført arbejde i henhold til din råde- eller installationsret. Arbejdet må ikke sættes i gang, før boligorganisationen har givet en skriftlig tilladelse til det.

Se generel regler for råderetten, som er godkendt af repræsentantskab den 24-05 2012 her

Læs mere i pjecen "Råderetten"

Råderetten