Kontakt ejendomsfunktionær
 
 
 

Istandsættelse

Når du flytter ind i din bolig, er den istandsat efter de gældende regler og vedligeholdelse og istandsættelse der gælder for din afdeling. Dette fremgår af din lejekontrakt . Når du flytter ud, skal boligen igen sættes i stand.
Det er dig, der skal betale for istandsættelsen ved din fraflytning.

Der er 2 typer vedligeholdelsesreglementer: A-ordning og B-ordning.

A-ordning: Har man i din afdeling A-ordning, skal lofter og vægge fremtræde som nyistandsatte ved indflytning. Boligafdelingen overtager gradvis udgifterne til normalistandsættelsen med 1% pr. måned i 100 måneder.

B-ordning: Har man i din afdeling B-ordning, er boligen ikke istandsat ved indflytning. Lejeren indbetaler hver måned via huslejen et fastlagt beløb til boligens vedligeholdelseskonto. Denne kan benyttes til boligens istandsættelse i den periode du bor i boligen.

Afdelingen betaler udgifterne til istandsættelse som følge af almindelig slid og ælde.

Hvis du har misligholdt din bolig, kommer du selv til at betale for det. Misligholdelse kan kort sagt defineres som skader på din bolig på grund af manglende/fejlagtig vedligeholdelse, fejlagtig brug eller uforsvarlig adfærd.

Læs mere i pjecen "Istandsættelse ved fraflytning" eller "Ind og fraflytning"

Istandsættelse Ved Fraflytning     BL 195