Kontakt ejendomsfunktionær
 
 
 

Vedligeholdelse

Du er forpligtet til at vedligeholde din bolig efter det gældende vedligeholdelsesreglement i din afdeling. Det vil sige, at du skal sørge for at male lofter, male eller tapetsere vægge og behandle gulve.

Vedligeholdelsen skal udføres så ofte, at din bolig ikke bliver forringet ud over almindelig slid og ælde.

Udgifter til den udvendige vedligeholdelse og afdelingens fællesarealer er en del af din husleje.

Fællesomkostninger til vedligeholdelse omfatter inventar, gulve og de tekniske installationer i boligen. Det vil for eksempel sige låse, vandrør, sanitet, el-ledninger, faste lamper og evt. komfur, som hører til boligen.

Vedligeholdelse, reparation eller udskiftning af disse bygningsdele og installationer tager boligorganisationen sig af, når - og i det omfang - den finder det nødvendigt.

Se det generelle vedligeholdelsesreglement, som er godkendt af repræsentantskab den 24-05-2012 her

Gå til siden med oversigt over afdelinger for at se vedligeholdelsesregelement på den ønskede afdeling her.