Kontakt ejendomsfunktionær
 
 
 

Om os

Projekt hjemløs

Tilføjet: 21. februar 2013 - 16:04

Hjemløs

"HJEMLØS I EGEN BOLIG - NEJ VEL!"

Slagelse Boligselskab har i samarbejde med Kirkens Korshær og Røde Kors i Slagelse Kommune etableret et
velgørenhedsprojekt med ovenstående titel. Projektet skal være en udløber af Slagelse Boligselskabs 70 års jubilæums indsamling. (Billede fra jyllands-posten.dk)

Formålet med projektet

Formålet er at samle penge ind til særligt socialt udsatte personer, som har brug for enten af skulle etableres
eller genetableres i eget hjem. Formålet er at skabe en velgørenhedspulje, som kan søges til brug for personlig og økonomisk støtte til at få skabt rammerne om et funktionelt hjem.

Det er vigtigt at fastslå, at støtten ikke skal erstatte offentlige ydelser, men hjælpen skal ligge i forlængelse af
eller supplere den hjælp, de personer i øvrigt måtte være berettiget til.

Baggrund for projektet

Det er vores erfaring, at der er personer, som ikke formår at etablere et hjem, selvom de er i besiddelse af en
bolig. Det kan være manglen på alle former for inventar, og det kan være manglen på overskud til at sikre, at boligen fremtræder som et hjem, og som derfor kan danne rammen om et godt boliv.

Det kan både være personer, der skal nyetableres i eget hjem, men det kan også være personer, som har brug for at
blive genetableret i eget hjem, dvs. brug for at hjemmet igen gøres til en hyggelig og funktionel ramme om et godt boliv.

Det er vores erfaring, at pengene og økonomien ikke alene gør det. Der skal også leveres en vis form for personlig
støtte til, for at det kan lade sig gøre. Derfor ønsker vi sammen at sætte fokus på dette problem og dette behov.

HVORDAN YDER DU STØTTE:

Du/I kan yde direkte støtte til Kirkens Korshær og Røde Kors, som bliver tovholder på projektet, og du/I kan indsætte
pengene på:

Reg. nr.: 3511 - Kto. Nr.:   11230725 - HUSK: At angive navn på donationen, hvis navnet må offentliggøres.

Slagelse Boligselskabs bestyrelse har besluttet at yde en støtte på 20 kr. pr. lejemål i selskabet, svarende til
39.820 kr.

Perioden for jubilæumsindsamlingen løber frem til den 14. juni 2013, og det samlede beløb vil blive offentliggjort i forbindelse med Slagelse Boligselskabs jubilæumsarrangement for beboerne lørdag den 15. juni 2013.

Økonomisk støtte fra projektet

Der er nedsat en styregruppe i forbindelse med projektet. Medlemmer af gruppen er:

Røde Kors: Formand, Mogens Aaby
Kirkens Korshær: Korshærsleder, Søren Bruun
Forsorgshjemmet Toften: Souschef, Karen-Marie Heltoft
Slagelse Kommune: Socialrådgiver Tina Drejer

Som særlige rådgivere til komiteen er udpeget:

Ask Svejstrup, Sekretariatschef for SAND, de hjemløses landsorganisation
Hanne Thomsen, Leder af Fællessekretariatet for det boligsociale arbejde i Slagelse Kommune

Styregruppen og rådgiverne vil efter endt indsamlingsperiode offentliggøre, hvordan man kan komme i betragtning til
støtte fra de indsamlede midler. Der vil være en maximum grænse for støtte på 10.000 kr.

Kontaktperson for indsamling og projekt:

Direktør Arne Juul, Slagelse Boligselskab, Telf: 40752007 Mail: aj@slagelsebolig.dk

Se hele projektbeskrivelsen her
« Gå tilbage