Kontakt ejendomsfunktionær
 
 
 

Om os

TEGLKUBERNE

Tilføjet: 29. oktober 2018 - 07:38

Pressemeddelelse
TEGLKUBERNE – markant nybyggeri skal bidrage til Slagelses byudvikling.  

Slagelse Boligselskab har i samarbejde med Arkitema udviklet et skitseprojekt for et nybyggeri med navnet TEGLKUBERNE.  Et projekt der indeholder mellem 180 – 220 nye boliger.
Projektet nedbryder den store skala til ti mindre skalaer/punkthuse, som skal indrettes til forskellige målgrupper. Projektet skal ikke mindst være med til at understøtte Slagelse Kommunes ønske om attraktivt nybyggeri, der både tiltrækker nye borgere til kommunen og som samtidig er med til at løfte den store efterspørgsel på boliger, som både kommunen og boligselskaberne oplever fra forskellige målgrupper af egne borgere.

I Slagelse Boligselskabs oplæg til TEGLKUBERNE har vi foreslået at arbejde med: Ungdomsboliger, seniorboliger/seniorbofællesskaber, boliger til ansatte på Slagelse sygehus, skæve boliger og mindre, billige boliger til enlige.

På den baggrund vedtog Slagelse Kommune i indeværende uge, at sælge grunden Sverigesvej/Skovvejen til Slagelse Boligselskab med henblik på udvikling af projekt TEGLKUBERNE.

”Med udviklingen af TEGLKUBERNE er det vores ønske, at hele området og det omgivende kvarter får et markant arkitektonisk løft samtidig med, at byggeriet skaber positiv opmærksomhed ikke blot lokalt, men også regionalt og nationalt.” Udtaler formand Knud Glavind, Slagelse Boligselskab.

Det er visionen at skabe et nyt og mangfoldigt boligområde med særlig fokus på at danne stærke ”nære fællesskaber”, og at etablere en ny, stor sammenhængende grøn park af høj kvalitet i området. De nære fællesskaber planlægges som små mødesteder placeret ved hver enkelt hovedindgang/punkthus, mens Slagelse Boligselskabs nye fælleshus ved nabo boligafdelingen Grønningen, i fremtiden kunne danne ramme om de større fællesskaber og møder på tværs af området.

Man kan overordnet karakterisere byggeriet ved, at både bygningsstruktur og fællesfaciliteter er brudt ned i mindre og overskuelige enheder, hvilket giver både området og de enkelte bygninger en særlig karakter.

Bebyggelsen er planlagt som en samling af markante punkthuse placeret i grundens yderkant, for på den måde at friholde størst muligt areal til rekreative arealer med de højeste bygninger placeret i centrum af bebyggelsen.

Hele grunden, hvor bebyggelsen skal være er i dag omkranset af høje træer i op til 4-5 etagers højde. Disse træer ønskes bevaret for fremtiden, da de er med til at understøtte ønsket om en flot parkbebyggelse, som i størst mulig omfang tilpasser sig områdets karakter.

”Et stort arbejde ligger foran os. Første skridt er anmodning om igangsætning af en ny lokalplan for området og hvis alt går som vi håber, vil der kunne være indflytning i TEGLKUBERNE i 2021”udtaler Arne Juul, direktør i Slagelse Boligselskab.  

Yderligere oplysninger: Direktør Arne Juul, Slagelse Boligselskab. mail: aj@slagelsebolig.dk

Illustrationer fra skitseprojektet:

20181025_Teglkuberne Slagelse - Samlet Materiale _Side _1

20181025_Teglkuberne Slagelse - Samlet Materiale _Side _2

20181025_Teglkuberne Slagelse - Samlet Materiale _Side _3

20181025_Teglkuberne Slagelse - Samlet Materiale _Side _4

20181025_Teglkuberne Slagelse - Samlet Materiale _Side _5

20181025_Teglkuberne Slagelse - Samlet Materiale _Side _6


« Gå tilbage