Kontakt ejendomsfunktionær
 
 
 

Om os

Vinterberedskab i SB

Tilføjet: 22. november 2018 - 13:12

Vinterberedskab i Slagelse Boligselskabs afdelinger

I Slagelse boligselskab følger vi Slagelse Kommunes regulativ for vinterberedskab og retspraksis for området. Det vil sige, at områderne skal ryddes og saltes/gruses mellem kl. 7:00 om morgenen (lørdage, søn- og helligdage dog først fra kl. 8:00) og til kl. 22:00 om aftenen.
I Slagelse Boligselskabs afdelinger påbegyndes snerydning kl. 06.30 i hverdagene (lørdage, søn- og helligdage dog fra kl. 8:00) og til kl. 22. 
Inden for ovenstående tidsrum påbegyndes snerydning efter endt snefald, ved drivedannelse eller ved 5-8cm jævnt snelag.
Det betyder, at vi på fællesveje, -stier, -trapper og parkeringspladser foretager snerydning og glatførebekæmpelse i henhold til en nærmere fastlagt plan for den enkelte afdeling.
Der er i planlægningen af rækkefølgen af snerydningen for afdelingerne taget hensyn til hvilken vintervej klasse den enkelte afdeling hører under i Slagelse Kommunes regulativ. Vej- og stiarealer er opdelt i vintervej klasse I, II, III og IV, hvor klasse I er de veje- / stiarealer som ryddes først. Derfor kan det forekomme at snerydningen/saltningen i en afdeling foretages i flere tempi.
Stier, trapper og fortove vil blive ryddet for sne/is. Øvrige veje og parkeringspladser holdes farbare ved snerydning, når der ligger over 5 til 8 cm løs sne. Fastkørt sne ryddes ikke og glatførebekæmpes normalt ikke.
Der foretages som udgangspunkt ikke snerydning på grusstier og andre grus arealer.
Der opsættes forsvarlig afspærring, hvis der er risiko for snefald fra tage eller istapper, som kan falde ned på vej eller sti.

Snow -3119721_960_720


« Gå tilbage