Kontakt ejendomsfunktionær
 
 
 
  • Her er du:
  • Forside / 
  • Om os / 
  •  Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen

Boligselskabets bestyrelse består i dag af 7 medlemmer. De 6 medlemmer er valgt blandt beboerne, og 1 medlem er valgt af boligselskabets medarbejdere.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og at den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Hvert år godkender bestyrelsen årsregnskaber for boligorganisationen og for dens enkelte afdelinger efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelserne. Herudover vedtager bestyrelsen hvert år budgettet for boligorganisationen, som forelægges repræsentantskabet til endelig godkendelse.

Du kan læse Slagelse Boligselskabs vedtægter her.

Der er afholdt ordinært repræsentantskabsmøde den 31. maj 2018 og organisationsbestyrelsen er:

Knud Gitte
Formand Knud Glavind
Beboervalgt
Email: dgglavind@dbmail.dk
Næstformand Gitte Svendsen
Beboervalgt
Ayhan Mia
Bestyrelsesmedlem Ayhan Tuncer
Beboervalgt
Bestyrelsesmedlem Mia Hansen
Beboervalgt
Karl Thomas Stensholm
Bestyrelsesmedlem Karl Klüssendorf
Beboervalgt
Bestyrelsesmedlem Thomas Stensholm
beboervalgt
Stig

Bestyrelsesmedlem Stig S. Grummesgaard
Medarbejdervalgt