Kontakt ejendomsfunktionær
 
 
 

Spørgsmål & svar - Generelt

Herunder kan du se spørgsmål og svar på de henvendelser vi ofte får. Finder du ikke hvad du mangler kan du  kontakte os her Klik pa det spørgsmal, du ønsker besvaret.

Hvor lang er ventetiden?

Det er med et vist forbehold, vi oplyser den forventede ventetid, da der er mange aspekter der tæller ind. Vi ved jo f.eks. ikke, hvornår en lejer opsiger sin bolig. Men på nuværende tidspunkt (august 2012) ser det således ud: 0,5 – 2 år for 1-2 værelses boliger 1 – 7 år for 3-5 værelses boliger

Flyttet på ventelisten?

Når en person der er opskrevet på ventelisten ringer ind til os, og ændre sine ønsker og kriterier til en bolig, så påvirker det resten af ventelisten. Eks.: En person har stået skrevet op på ventelisten i 5 år til en 2 rums bolig. Nu ændrer personen sine ønsker til en 3 rums bolig. Når ændringen er fortaget, rykker de personer der står til en 2 rums bolig 1 nummer frem på ventelisten, og de personer, der har stået på ventelisten i kortere tid en vores person, rykker 1 nummer tilbage på ventelisten. På den måde varierer det hele tiden en lille smule, hvad nummer man er på listen.

Overdragelse af medlemsnummer?

Man kan ikke overdrage sit medlemsnummer til en anden person. Kun ved dødsfald kan medlemsnummeret gå videre til en ægtefælle.

Ledige boliger på hjemmesiden?

Når vi får en ledig bolig, skriver vi ud til medlemmerne på ventelisten efter anciennitet. Alle der står på ventelisten betaler kr. 150,00 årligt, for det gebyr informerer vi medlemmerne om ledige boliger efter anciennitet. Først hvis vi får tømt ventelisten uden at få lejet boligen ud, slår vi boligen op på vores hjemmeside under ”ledige boliger”, og så kan alle søge på boligen, også dem der ikke er medlem, og boligen udlejes efter ”først til mølle” princippet. Vi har mange boliger der aldrig når ud på hjemmesiden, fordi de bliver snuppet af vores medlemmer. Det er derfor en god ide at blive skrevet op.

Svar på boligtilbud?

Vi har over 400 ledige boliger om året. Hver bolig bliver sendt i tilbud til min. 7 personer på ventelisten ad gangen. Det ville være umuligt at besvare disse opkald, hvis alle bare ringede ind. Der ud over er det en sikkerhed for os, at folk selv skriver på den vedlagte svarblanket eller sender deres svar online, hvorfor de f.eks. ikke er interesseret, og på den måde har vi bevis for evt. ændringer i folks opnotering.

Betaling af husleje?

Vi kan desværre ikke give henstand, hvis man skylder husleje. Mange tror, at de betaler husleje til boligselskabet, og kan derfor ikke forstå hvorfor vi ikke bare kan vente et par dage. Men huslejen tilgår jo den boligafdeling man bor i. Det går i princippet ud over din nabo, hvis du ikke betaler din husleje, og vi er derfor nød til at fastholde vores rykkerprocedure med gebyr o.lign.

Overførsel af indskud?

Det er desværre ikke muligt at overføre et indskud fra en bolig til en anden. Det kan godt virke som et stift system, men et indskud indgår i selve finansieringen af ejendommen, og der ud over henstår indskuddet som sikkerhed for at lejemålet kan blive malet og istandsat til den nye lejer.

Skift fra ungdomsbolig til alm. bolig?

Ventelisten til ungdomsboliger og ventelisten til en almindelig bolig er 2 separate ventelister. Efter endt uddannelse kan man bo i sin ungdomsbolig i op til 3 måneder, herefter skal man fraflytte. Boligselskabet kan ikke hjælpe med en anden bolig, med mindre man er skrevet op på den almindelige venteliste og har så høj en anciennitet, at man står for tur til en bolig.

Deltagelse i fraflytningssyn?

Desværre, det kunne man før hen, men ikke længere. Et fraflytningssyn er et økonomisk mellemværende mellem fraflytter og udlejer. Derimod vil der blive foretaget et indflytningssyn, når man overtager boligen, hvor man gennemgår boligen sammen med viceværten. På den måde kommer man ikke til at hæfte for fejl og mangler, man ikke selv er skyld i.

Dødsfald?

Hvis en lejer afgår ved døden kan en ægtefælle altid blive boende i lejemålet, også selv om ægtefælles ikke står på lejekontrakten. Hvis samlever kan dokumentere, at man har haft fælles bopæl i min. 2 år før dødsfaldet (folkeregisterattest), kan samlever også blive boende i lejemålet. Det samme gælder for børn.