Kontakt ejendomsfunktionær
 
 
 

Vores historie

Slagelse Boligselskab er en Almen Boligorganisation stiftet d. 4. marts 1943. Initiativtagerne til dannelsen af boligselskabet var graver Iwan Hackenberger og grosserer Happel samt kontorbestyrer Thorvald Jørgensen.

Ideen blev født i den lokale landsforening til arbejdsløshedens bekæmpelse, LAB. Boligselskabet fik navnet Slagelse Sociale Boligselskab.

Den første byggesag blev på Marievej, hvor der blev opført 18 lejligheder, som dog hurtigt blev øget til 36 lejligheder. Den første husleje var i gennemsnit 66,00 kr. pr. måned.
 
Der har løbende været organisatoriske ændringer af Boligselskabet, men i oktober 1970 blev der for alvor taget fat i det beboerdemokratiske arbejde, idet der blev valgt 3 beboer til bestyrelsen. Vedtægtsændringerne betød også, at der skulle vælges afdelingsbestyrelser til de dengang 10 afdelinger. Derudover ændrede boligselskabet navn til Slagelse Boligselskab.
 
Ved rejsegildet på Bjergbygade/Slotsgade i 1983 rundede man de 1000 lejligheder. På et fælles afdelingsbestyrelsesmøde i februar 1985, blev der for første gang beboerflertal i bestyrelsen.

Boligselskabets administrationsbygning på Fruegade 3, blev efter en renovering taget ibrug i januar 1988. I perioden 1983 - 1993 var der stor aktivitet i nybyggeriet, og der kom en tilvækst på ca. 500 boliger. Det betød, at man ved 50 års jubilæet kunne notere sig, at man nu administrede 1514 boliger, som 10 år senere var øget til 1974 boliger. Heraf 107 boliger fra Hashøj Boligselskab.

Boligselskabet har indtil i dag, i Slagelse by og i landområder, opført i alt 1993 boliger, og er dermed Slagelse bys næststørste boligorganisation.

Læs hele historien fra 1943 - 2003 i folder "60 år i boligsagens tjeneste".

SB 60 Aar       _MG_8511