Kontakt ejendomsfunktionær
 
 
 

Slagelse Boligselskab(SB) har i samarbejde med Slagelse Kommune og Grøn Fornuft igangsat en visionær proces omkring udvikling af delområdet i det nye byudviklingsområde. Delområdet har arbejdstitlen: Engdraget.

Projektet omfatter 126 boliger i en tæt-lav bebyggelsesform og henvender sig primært til 3 målgrupper: Unge nyetablerede, aktive singler og engagerede familier. Med dette fokus tager Slagelse Boligselskab tråden op fra Byrådets vision om, at styrke bosætning, uddannelse og erhvervsfremme i kommunen.

Engdraget

Projektet er et pilotprojekt der dels skal det undersøge, udfordre, nytænke, udvikle og afprøve konkrete bæredygtighedstiltag inden for Miljømæssig – Social – Økonomisk bæredygtighed, og fokusere på samarbejdsprocessen mellem Bygherre – Borger - Kommune – Rådgiver, og med afsæt i tankerne om Kommune 3.0, udvikle en model for samarbejdsdreven innovation mellem disse aktører. Det er dermed visionen, at etablere et "Eksperimentarium for udvikling af nye former for bæredygtige fællesskaber i almene boligområder".

Slagelse Boligselskab, ønsker med dette projekt, at tilføre Slagelse kommune et boligbyggeri i en høj kvalitet på en meget attraktiv landskabelig grund, og målet er, et projekt der bliver en attraktiv bebyggelse der kan være med til at "skubbe" til en positiv bosætningsudvikling for Slagelse Kommune. Vi ønsker også med dette projekt at skabe et katalog for bæredygtighed, som kan bruges i det videre arbejde med udviklingen af hele Tidselbjerget.

Forud for projekteringen af byggeriet har Slagelse Boligselskab besluttet, at afholde nogle workshops for forskellige interessenter, som omhandler henholdsvis miljømæssig-, social- og økonomisk bæredygtighed.

Materiale fra workshopsne kan læses under fanen "workshops" i menuen til venstre.