Kontakt ejendomsfunktionær
 
 
 

Slagelse Boligselskab har siden 2010 arbejdet målrettet på at skabe et moderne og fremtidssikret alment boligselskab. Ambitions-niveauet har været og er fortsat højt, hvilket bl.a. udtrykkes ved følgende ambition udtrykt
i bestyrelsens beretning for 2011:

"Vores ambition er, at Slagelse Boligselskab skal være kendt både lokalt, regionalt og nationalt, gennem nytænkning og nye løsninger til glæde for selskabet og dets beboere. Vi vil på nogle områder være et selskab, der går foran og skaber nye løsninger, som endnu ikke er set i den almene sektor - og vi er godt på vej."

Nu tages næste skridt og målet med processen er at finde svar på hovedspørgsmålene:

Hvad skal der til, for at Slagelse Boligselskab på et 10-15 års perspektiv kan leve op til ambitionen om at være kendt og at være et selskab, der går foran og skaber nye løsninger?

Skal Slagelse Boligselskab i fremtiden arbejde for selvstændighed, øget samarbejde med andre eller at blive større?

Vs Logo

Ønsker du flere oplysninger om visions- og strategiprocessen, er du velkommen til at kontakte direktør Arne Juul.